Bijtelling voor een auto van de zaak in 2017

De regels voor de 0% bijtelling voor lease auto's zijn afhankelijk van de datum van tenaamstelling(gegevens 2013):

  • Voor personenauto´s met een CO2-uitstoot lager dan 51 gr/km die in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 0%-tarief voor de bijtelling.
  • Op auto's die al voor 1 januari 2012 zijn aangeschaft en minder dan 51 gr/km CO2 uitstoten, is de bijtelling 0% tot 1 januari 2017
  • Als de auto in de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 wordt aangeschaft en de CO2-uitstoot lager is dan 51 gr/km, geldt gedurende 60 maanden een 7%-tarief voor de bijtelling.


Het huidige onderscheid in CO2-grenzen voor benzine en diesel verdwijnt. De komende jaren groeien deze grenzen langzaam naar elkaar toe. Vanaf 2015 wordt er geen onderscheid meer gemaakt.


In de tabel hieronder zijn de CO2-schijfgrenzen per 1 januari 2013 en per 1 januari 2012 opgenomen.

Alle brandstoffen m.u.v. diesel

0% bijtelling
14% bijtelling
20% bijtelling
25% bijtelling

Diesel
14% bijtelling
20% bijtelling
25% bijtelling1 Januari 2013

< 51
51-95
96-124
> 124


50-88 
89-112 
>112

1 Januari 2012

< 51
51-110
111-140
140


 <96
96-116
>116

Auto's met een 20% of 14% bijtelling waarvan het kenteken vóór 1 juli 2012 op naam is gesteld, houden dat lagere bijtellingspercentage in ieder geval tot 1 juli 2017 en wordt het bijtellingspercentage daarna aangepast overeenkomstig de dan geldende normen.

Indien de auto sinds 30 juni 2012 niet zowel een andere eigenaar als een andere gebruiker heeft gekregen, blijft de bijtelling van 14% en 20% behouden tot het moment dat zich dit wel voordoet. Auto's met een 20% of 14% bijtelling waarvan het kenteken vanaf 1 juli 2012 op naam is of wordt gesteld, houden dat lagere bijtellingspercentage voor een periode van 60 maanden. Die periode van 60 maanden begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld. Aan het eind van die periode wordt bekeken of de auto tegen de dan geldende CO2-grenzen opnieuw voor een 60 maanden periode voor een verlaagd bijtellingspercentage in aanmerking komt.


Bestelauto van de zaak

Iemand met een bestelauto van de zaak die deze uitsluitend zakelijk (dus: 0 kilometer privé) gebruikt, kan sinds 1 januari 2012 gebruikmaken van de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto. Er vindt dan geen bijtelling auto van de zaak plaats. En er hoeft geen rittenregistratie te worden bijgehouden. Dit is een nieuwe regeling naast bijvoorbeeld de bestaande mogelijkheid om met behulp van een rittenregistratie aan te tonen dat het privégebruik niet meer dan 500 km per jaar bedraagt. De regeling geldt zowel voor werknemers, als voor ondernemers die voor de inkomstenbelasting als ondernemer aangemerkt zijn.